Bedrijfsinformatie

Gegevens conform § 5 TMG (Duitse mediawet)

Hermann Bock GmbH
Nickelstr. 12
D-33415 Verl

Handelsregister: HRB2654
Rechterlijke instantie: Amtsgericht Gütersloh

Vertegenwoordigd door:
Klaus Bock

Contact

Telefoon: +49 (0)5246 9205-0
Fax: +49 (0) 5246 9205-25
E-Mail: infoNOSPAM@bock.net

Btw-nummer

Btw-identificatienummer conform §27 a van de Duitse belastingwet:
DE126790681

Verantwoordelijke voor de inhoud volgens § 55 paragraaf 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag, landelijke omroepverdrag in Duitsland)

Klaus Bock,
Nickelstraße 12,
33415 Verl

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution, ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u in bovenstaande bedrijfsgegevens.

Wij zijn niet bereid of verplicht mee te werken aan geschillenbeslechting via een bemiddelingsorgaan voor consumentengeschillen.

Neem contact met ons op

Wij voorzien u graag van advies om samen een optimale oplossing te vinden. Gebruik hiervoor het contactformulier:

Let op:

Als u ons als privépersoon een bericht stuurt, kunt u in plaats van de bedrijfsnaam 'particulier' invullen.

Privacyverklaring

Aansprakelijkheid voor content


Als dienstverlener dragen wij volgens § 7 par. 1 van de TMG (Duitse mediawet) algemene wettelijke verantwoordelijkheid voor eigen content op deze website. Echter zijn wij volgens §§ 8 tot 10 TMG niet verplicht om overgedragen of opgeslagen informatie van derden te controleren of onderzoek te doen naar situaties die op onwettige activiteit duiden.

Dit heeft geen invloed op de volgens algemene wetgeving geldende verplichtingen met betrekking tot het verwijderen of blokkeren van gebruik van gegevens. Een desbetreffende verantwoordelijkheid geldt evenwel pas vanaf het moment dat we kennis hebben van een concrete wetsovertreding. Op het moment dat een dergelijke wetsovertreding bij ons bekend wordt, zullen wij deze content direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links


Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden met content waar wij geen invloed op hebben. Dientengevolge kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze externe content. De verantwoordelijkheid voor content op de gelinkte pagina's ligt altijd bij de aanbieder of eigenaar van de betreffende website. Op het moment dat links worden aangemaakt, worden de gelinkte pagina's gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op het moment van linken waren er geen onwettige inhouden te zien.

Toch kan er van ons geen permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites worden gevergd wanneer er geen concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding bestaan. Op het moment dat een wetsovertreding bij ons bekend wordt, zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

Werk en content op deze website welke door de eigenaar van de website zijn gecreëerd, vallen onder het Duitse auteursrecht. Reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik die de grenzen van het auteursrecht overschrijdt, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Het downloaden of kopiëren van deze website is alleen toegestaan voor eigen, niet commercieel gebruik.

In het geval dat content op deze website niet door de website-eigenaar is gecreëerd, geldt het auteursrecht voor een externe partij. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wanneer het content van derden betreft. Mocht u toch een schending van het auteursrecht opmerken, vragen wij u dit bij ons te melden. Op het moment dat wij kennisnemen van een wetsovertreding, verwijderen we dergelijke content direct.