Informatie over de gegevensbescherming voor bezoekers van de website

Wij, Hermann Bock GmbH - Nickelstraße 12, 33415 Verl, +49 (0)5246 9205-0, infoNOSPAM@bock.net - leggen onderstaand uit welke gegevens wij van u verwerken en op welke wijze. Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming thomas-2018NOSPAM@werning.com die u graag van dienst is.

Doel, rechtsgrondslag, categorieën ontvangers, opslagduur van de gegevensverwerking

Hermann Bock GmbH is een toonaangevende fabrikant van meubelen en ziekenhuisbedden. Voor de verpleging in de huiselijke omgeving alsmede voor de dagverzorging, revalidatiecentra en verzorgingshuizen. Ons bedrijf is dan ook gebaseerd op de marketing van hoogwaardige producten en diensten voor de verpleging van zieken en ouderen. Voor dit doel zijn er bepaalde persoonlijke en persoonsgegevens vereist. Het is geen onderdeel van ons bedrijfsmodel om gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken die verder gaan dan wat nodig is, of zelfs aan derden ter beschikking te stellen. De bescherming van persoonsgegevens heeft bij ons de hoogste prioriteit.

Het doel van de gegevensverwerking op deze website is het verstrekken van informatie over producten en diensten van ons bedrijf, in combinatie met de mogelijkheid voor gebruikers om op een gerichte manier contact op te nemen met de contactpersonen in het bedrijf.

Voor het overige verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslagen:

  • Art. 6 Lid 1 sub a DSGVO voor de verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.
  • Art. 6 Lid 1, sub b DSGVO voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor ter nakoming van een overeenkomst met de betrokkene en voor de uitvoering van overeenkomstige precontractuele maatregelen.
  • Art. 6 Lid 1 sub c DSGVO voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens ter nakoming van een wettelijke verplichting die voor ons geldt op grond van het toepasselijke EU- of nationale recht, waarin het DSGVO geheel of gedeeltelijk van toepassing is.
  • Art. 6 Lid 1 sub f DSGVO voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van de rechtmatige belangen van ons of van derden, tenzij de fundamentele vrijheden en rechten en belangen van de betrokkene prevaleren. Wanneer u de website bezoekt, zijn legitieme belangen, in het bijzonder onze zakelijke belangen, bij het beschikbaar stellen van onze website, informatiebeveiliging, het afdwingen van onze eigen juridische claims en het naleven van verdere wettelijke bepalingen.

In het kader van onze dienstverlening gebruiken wij afzonderlijk dienstverlenende bedrijven die gebonden zijn aan geheimhouding en gegevensbescherming. De gegevens worden alleen doorgegeven aan de overheid als er wettelijke voorschriften van kracht zijn.

Server-logbestanden

Tijdens uw bezoek aan de website wordt er een verbinding tot stand gebracht met uw browser. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in systeembestanden en automatisch verzameld: IP-adres van uw apparaat, datum en tijdstip van de toegang, naam en URL van de bestanden die zijn geopend, website van waaruit toegang is verkregen of vanwaar u naar onze site bent geleid (verwijzings-URL), gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw provider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt om een vlotte verbinding tot stand te kunnen brengen en de veiligheid van het systeem in het oog te houden, in het bijzonder om onze server te beschermen tegen aanvallen (Art. 6 Lid 1 sub f DSGVO). De resulterende verbindingsgegevens worden automatisch gewist, meestal na maximaal 60 dagen. Als de website wordt misbruikt, worden de loggegevens, waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, bewaard totdat het incident is opgehelderd.

Cookies

Soms maken we gebruik van zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Dit zijn in eerste instantie sessiecookies die worden bewaard totdat u alle browservensters sluit.  We hebben deze sessiecookies nodig om uw aanvraag op onze website te kunnen verwerken en u naar de verschillende subpagina's te leiden. Wij hebben hier een legitiem belang bij, omdat wij anders onze website niet op deze manier zouden kunnen aanbieden en ons aanbod technisch foutloos kunnen maken (Art. 6 Lid 1 sub f DSGVO). Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u het gebruik van cookies in uw browserinstellingen blokkeren. U kunt onze website nog steeds bezoeken, maar u kunt er niet in gelijke mate gebruik van maken.

U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden verwijderd zodra u de browser sluit of dat uw browser in bepaalde gevallen of in de regel geen cookies accepteert. Wanneer cookies worden gedeactiveerd, kan de functie van onze site worden beperkt. Als er cookies worden opgeslagen door externe aanbieders, bijvoorbeeld voor analyseservices, worden deze in deze verklaring gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, slaan wij de verstrekte informatie op voor de verwerking van uw vraag en bij eventuele vervolgvragen. We hebben het recht om dit te doen vanuit ons legitieme belang (Art. 6 Lid 1 sub f DSGVO), als u vrijwillig contact met ons opneemt.

Wij verzamelen niet alleen uw e-mailadres, maar ook uw voor- en achternaam en, als u ons benadert als werknemer van een bedrijf, het bedrijf en uw functie. Deze informatie is nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en u te kunnen identificeren en om over de nodige informatie te beschikken om een contract te kunnen starten. Dit is in ons hoger legitiem belang en is ook regelmatig noodzakelijk voor het initiëren van een overeenkomst (Art. 6 Lid 1 sub b, f DSGVO). U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw gegevens vanwege een legitiem belang als daar een bijzondere reden voor is (ook bij gebruik voor reclamedoeleinden zonder reden).

Wij zullen zonder uw toestemming deze gegevens niet doorgeven (Art. 6 Lid 1 sub a DSGVO). U kunt uw toestemming voor toekomstig gebruik te allen tijde intrekken door het sturen van een informele e-mail naar het adres dat is opgegeven in de colofon.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens worden door ons opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor de opslag van gegevens niet langer van toepassing is, wat meestal het geval is nadat uw verzoek is verwerkt. Wettelijke bepalingen, met name opslagperioden, blijven onverlet.

Newsletter

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig. U kunt ook vrijwillig uw voornaam, achternaam en bedrijf invoeren als u wilt dat er persoonlijk contact met u wordt opgenomen. Wij sturen u een registratie e-mail en vragen u om uw bevestiging te ontvangen van de informatie die ons in staat zal stellen om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee akkoord gaat om de nieuwsbrief te ontvangen (Art. 6 Lid 1 sub a DSGVO). Er zijn geen verdere gegevens verplicht. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link „afmelden” in de nieuwsbrief.

Nieuwsbriefverzending door mailingwork GmbH.

Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van Mailingwork (Birkenweg 7, 09569 Oederan, Duitsland), die wij zorgvuldig hebben geselecteerd, regelmatig controleren en op basis van een orderverwerkingscontract conform art. 28 DSGVO over de naleving van gegevensbescherming. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden uw gegevens opgeslagen op de Mailingwork-servers. Met behulp van Mailingwork kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een nieuwsbrief via Mailingwork opent of op een link in de nieuwsbrief klikt, wordt deze informatie naar Mailingwork gestuurd. Zo kunnen we vaststellen of er een nieuwsbrief is geopend en op welke links is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie wordt anoniem gemaakt en kan niet worden toegewezen aan individuele ontvangers van nieuwsbrieven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor anonieme statistische analyses om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van onze ontvangers. Wij hebben hier een legitiem belang bij om onze nieuwsbrief voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken (Art. 6 I 1 sub f DSGVO). 

Google Analytics

Om het aantal bezoekers van onze website te bepalen en onze website te verbeteren (Art. 6 Lid 1 sub f DSGVO) gebruiken wij in een gegevensbeschermingconforme vorm van Google Analytics. De IP-adressen van alle gebruikers worden anoniem gemaakt, zodat het niet mogelijk is om de individuele bezoeker te identificeren en het IP-adres niet wordt samengevoegd met andere gegevens van Google. Anonimisering vindt regelmatig plaats in Europa voordat het IP-adres wordt verzonden naar Google in de VS. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van uw bestelgegevens. Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) stelt statistische evaluaties van het gebruik van onze website en de bijbehorende activiteiten samen voor ons. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen.

U kunt het opslaan van cookies weigeren door de daarvoor overeenkomende instellingen in uw browser te selecteren. In dit geval is het echter mogelijk dat u niet alle functies van onze site kunt gebruiken. Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van gebruiksgegevens door Google Analytics, gebruikt u de deactiveringstoevoeging ("Opt Out") van Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

U kunt ook hier klikken om Google Analytics op deze website te deactiveren – wij wijzen u er echter op dat de bezoekersstatistieken van Google Analytics ons helpen om deze website te verbeteren.

Google is gecertificeerd op grond van het EU-VS Privacy Shield, een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS over de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS. Hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, leest u in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

YouTube

Wij gebruiken video's van Google-dochter YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten) voor een aansprekende presentatie van onze informatie (Art. 6 Lid 1 sub f DSGVO). Als u één van onze pagina's bezoekt die voorzien is van een YouTube-video, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet YouTube welke van onze pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Google is gecertificeerd op grond van het EU-VS Privacy Shield, een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS over de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie de verklaring gegevensbescherming van YouTube: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Web Fonts

We gebruiken weblettertypen van Google om een consistente weergave van onze website te garanderen (Art. 6 Lid 1 sub f DSGVO). Hiervoor maakt uw browser verbinding met de servers van Google, die Google vertelt dat onze website is geopend via uw IP-adres. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer. Google is gecertificeerd op grond van het EU-VS Privacy Shield, een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS over de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/policies/privacy.

Google Maps

Wij maken gebruik van de Google Maps kaartenservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), om de door ons aangegeven locaties gemakkelijk te kunnen vinden (Art. 6 Lid 1 sub f DSGVO). Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die zijn uitgerust met een Google Maps kaartenservice, wordt een verbinding met de Google-servers tot stand gebracht. Google leert welke van onze pagina's u bezoekt en slaat uw IP-adres meestal op servers in de VS op. Google is gecertificeerd op grond van het EU-VS Privacy Shield, een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS over de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google: www.google.com/policies/privacy.

Uw recht van toegang, rectificatie, annulering, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens.

Als er persoonlijke gegevens worden gebruikt, die op u als natuurlijk persoon betrekking hebben, hebt u recht op verschillende aanspraken op gegevensbescherming jegens ons.  U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht op informatie, correctie en verwijdering van gegevens en beperkingen op de verwerking ervan. Bovendien kunt u op grond van artikel 20 van het EU-DSGVO verzoeken om overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke instantie.

Indien de respectievelijke voorwaarden voor deze rechten bestaan, voldoen wij kosteloos en onverwijld aan uw rechten. Neem eenvoudigweg contact met ons op d.m.v. de hierboven beschreven manieren. Als u uw gegevens wilt wissen, maar als wij nog steeds wettelijk verplicht zijn om deze op te slaan, wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt in geval van een bezwaar. U kunt uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen als er technische mogelijkheden bij de ontvangers en bij ons beschikbaar zijn.

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens als wij uw gegevens verwerken op basis van een legitiem belang (Art. 6 Lid 1 sub f DSGVO). Als wij uw gegevens niet verwerken voor reclamedoeleinden, vereist dit een reden die voortvloeit uit uw specifieke situatie. In het geval van een bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken zodra wij deze ontvangen tijdens het daaropvolgende verificatieproces en – in het geval van een gerechtvaardigd bezwaar – verwijderen na afronding van het verificatieproces.

Toestemming voor de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens (Art. 6 Lid 1 sub a EU-DSGVO) kunnen te allen tijde worden ingetrokken; wij zullen uw persoonlijke gegevens dan niet verwerken tenzij wij daarvoor wettelijke toestemming hebben.

Bezwaar of intrekking doet geen afbreuk aan de toelaatbaarheid van de verwerking van gegevens in het verleden.

Recht van beroep

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Beveiliging / Gegevensversleuteling

Deze website maakt gebruik van de beveiliging van het „Hypertext Transfer Protocol Secure” (https). De verbinding tussen uw browser en onze server is versleuteld.

Actualiteit en wijziging van deze verklaring gegevensbescherming.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze verklaring gegevensbescherming te allen tijde aan te passen. Dit gebeurt meestal tijdens de verdere ontwikkeling of aanpassing van de gebruikte diensten. Op onze website kunt u de actuele verklaring gegevensbescherming bekijken.

Zoals vermeld in deze verklaring: 22.05.2018

This website uses cookies

Wij gebruiken cookies om de gebruikersbeleving te verbeteren en in staat te stellen deze op de juiste manier te ontwikkelen.